T-testit Excelillä (T.TESTI & T.KÄÄNT.2S -funktiot)

Tällä videolla opit tekemään t-testit excelillä. Videolla tehdään t-testi ja tilastollinen todennäköisyys -testi nimenomaan excelillä. Opit ovat tehtävissä myös Google Sheet ohjelmistolla. Video osoittaa että pystyt analysoimaan aineistoasi myös ilman SPSS-ohjelmistoa.

Mitä on T-testaus? Funktio T.TESTI palauttaa t-testiin liittyvän todennäköisyyden. T.TESTI-funktion avulla voit päätellä, onko kaksi otosta peräisin kahdesta populaatiosta, joilla on sama keskiarvo.

Kaavan matemaattinen toiminta:
TTESTI laskee ei-negatiivisen t-arvon matriisien matriisi1 ja matriisi2 avulla. Jos suunta = 1, TTESTI laskee todennäköisyyden, jolla arvo on t-arvoa korkeampi, kun matriisi1 ja matriisi2 ovat otoksia populaatioista, joilla on sama keskiarvo. Jos suunta = 2, TTESTI-funktion arvo on kaksinkertainen verrattuna arvoon, kun suunta = 1. Tämä arvo on todennäköisyys, jolla itseisarvo on t-arvoa korkeampi populaatioiden saman keskiarvon oletuksen vallitessa.

Aki Taanilan menetelmäblogista lisää:
https://tilastoapu.wordpress.com/2012/02/10/kahden-riippumattoman-otoksen-vertailu/

Lisää T-testin teoriaa:
http://www.qk-karjalainen.fi/fi/artikkelit/t-testi/

Tilastollinen todennäköisyys:
https://fi.wikipedia.org/wiki/Tilastollinen_todenn%C3%A4k%C3%B6isyystulkinta

Määrällisen tutkimuksen peruskivi:
https://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/intro.html

#Ttestit #kvantitatiivinentutkimus #excelperuskurssi

Vieritä ylös