Yleiset ehdot

www.atk-tavis.eu on toiminimen atk-tavis (Y:2942909-7) mainos- ja markkinapaikka. Näitä sopimusehtoja sovelletaan ATK-taviksen ja sen asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa. ATK-taviksen mainostamien tuotteiden ja palveluiden osalta sovelletaan kyseisten mainoskampanjoiden ja Googlen Adsensen määrittelemiä sopimusehtoja. ATK-taviksella on oikeus päivittää näitä sopimusehtoja ilman ennakkoilmoitusta. ATK-taviksen fanikauppa on toteutettu spreadshop.com palvelulla, jolla on omat tilausten käsittely- ja toimitussopimukset, joihin asiakas sitoutuu tilatessaan tuotteita fanikaupasta. Lue lisää fanikaupan sopimusehdoista

ATK-tavis ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on ATK-taviksen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. ATK-tavis on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä viivytyksettä.

Yrityksen yhteystiedot

ATK-tavis
Juha-Antti Koskinen
Kaijalankatu 2
20780 Kaarina
Y-tunnus: 2942909-7
0 4 0 0 2 7 3 1 4 1

Asiakas ja tietosuoja

ATK-tavis tekee kauppaa yksityis- ja yritysasiakkaiden kanssa. Kauppasuhteessa noudatetaan soveltuvaa Suomen ja EU:n lainsäädäntöä kuluttajakaupan, markkinoinnin ja mainonnan osalta. Yritysasiakkaiden ja ATK-taviksen välisessä kauppasopimuksessa noudatetaan ensisijaisesti näitä sopimusehtoja ja muilta osin Suomen kauppalakia.

Asiakas on velvoitettu luovuttamaan tilausta tehdessään täydelliset yhteystietonsa, jotka sisältävät kuluttaja-asiakkaalta vähintään nimen, osoitteen ja puhelinnumeron sekä mahdollisesti sähköpostiosoitteen. Yritysasiakkailta vaadittavat tiedot ovat yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti sekä y-tunnus, postiosoite, puhelinnumero tai –numerot ja tarvittaessa laskutusosoite.

Asiakkaiden tiedot ovat tallennettu ATK-taviksen asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen. ATK-taviksella on lisäksi oikeus käsitellä ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia (kuten suoramarkkinointia) varten soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste on nähtävissä verkkosivulla www.atk-tavis.eu. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin ja tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä. Yhteydenotot on tehtävä kirjallisena ja toimitettava allekirjoitettuina osoitteeseen: ATK-tavis, Kaijalankatu 2, 20780 Kaarina. Tai sähköpostilla: yhteydentto(at)atk-tavis.eu. Lisätietoja tietosuojaselosteessa.

atk-tavis.eu -sivustolla käytetään evästeitä (eng. Cookies), joiden avulla sivustoa voidaan kehittää edelleen aiempaa käyttäjäystävällisemmäksi. atk-tavis.eu -sivustolla evästeiden tehtävä on helpottaa, parantaa ja nopeuttaa asiointikokemusta. Evästeitä voidaan käyttää myös parempien tarjousten ja henkilökohtaisempien tuotesuositusten tarjoamiseksi asiakkaalle. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka atk-tavis.eu:n verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Osa atk-tavis.eu -sivuston sisällöstä saattaa edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet valmiilla oletusasetuksilla, mutta käyttäjä voi myös estää evästeiden käytön selaimen asetuksista tai poistamalla evästeet selaimesta palvelun käytön päätyttyä. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista löytyy selaimen valmistajan ohjeista.

Hinnasto

Youtube-valmennus
Arvonlisävero ei siälly kaupan hintaan, se lisätään ostosten lopulliseen summaan kassalla. ATK-taviksen tuotteet ja palvelut ovat digitaalisia, jonka takia asiakkailta ei peritä toimitusmaksuja.

Fanikauppa
Fanikaupan hinnat sisältävät arvonlisäveroa, mutta ne eivät sisällä toimitusmaksua. Fanikaupan tuotteiden hinnat saattavat muuttua spreadshop:n aloitteesta ilman erillistä ilmoitusta.

Toimittaminen

Fanikaupan toimitusehdot ovat spreadshop:n.

YouTube-valmennuksen verkkokauppa toimittaa tilatut tuotteet digitaalisesti, joko maksun yhteydessä, tai sähköpostilla, tai ottamalla yhteyttä sovittuna aikana sovitulla tavalla (henk-koht. valmennus). Henkilön käsittelyä vaatimat tilaukset pyritään käsittelemään kahden arkipäivän kuluessa, asiakkaalle ilmoitetaan toimituksen viivästymisestä. Palvelun toimittaminen edellyttää verkkokaupan maksunvälitysjärjestelmän käyttämistä.

Maksaminen

Fanikauppa hyödyntää spreadshopin määrittämiä maksutapoja.

YouTube-valmennus verkkokauppa käyttää maksunvälitykseen Paytrail-palvelua ja tämän myötä hyväksyy maksutavakseen markkinoiden kattavimman määrän keinoja. YouTube-valmennuksen palvelut myydään ennakkoon maksettuna.

Maksuehdot

YouTube-valmennus verkkokauppa käyttää Paytrail Oyj:n tarjoamaa maksunvälitysjärjestelmää ja noudattaa sen maksuehtoja. Paytrail Oyj:n Maksuehdot löydät täältä

Palvelutyön keskeyttäminen ja tilauksen peruuttaminen

Kaikki peruuttamiset ja palvelutyön keskeyttämiset tehdään lähettämällä sähköpostia osoitteeseen yhteydenotto(at)atk-tavis.eu.

Peruutuksissa ja palautustilanteissa maksunpalautus tehdään tilauksessa käytetyllä maksutavalle.

Asiakkaalla on 14-päivän peruuttamisoikeus tehtyihin palvelusopimuksiin. Jos palvelun tuottaminen on jo aloitettu ennen asiakkaan peruutusta, veloitetaan asiakkaalta suhteellinen osuus sopimuksen mukaisesta kokonaishinnasta. Suhteellinen osuus kattaa ATK-taviksen valmiiksi saadun työn osuuden perutun palvelun kokonaishinnasta; suhteellinen osuus ilmoitetaan asiakkaalle peruutuksen yhteydessä.

Asiakas voi keskeyttää virheettömästi suoritetun palvelutyön ennen työn valmistumista, tällöin ATK-tavis veloittaa asiakkaalta siihen saakka kertyneet työkustannukset, myöskin suhteellisena osuutena sopimuksen mukaisesta kokonaishinnasta.

Asiakkaalla ei ole Palvelusopimuksen peruuttamisoikeutta, jos:
– palvelu on asiakkaan nimenomaisesta pyynnöstä aloitettu ja on asiakkaalle kokonaan suoritettu tai toimitettu sekä hänelle on ilmoitettu peruuttamisoikeuden puuttumisesta.

Digitaaliset palvelut

Asiakkaalla on 14-päivän peruuttamisoikeus YouTube-valmennuksen digitaalisena sisältönä toimitettavaan palveluun (esim. henkilökohtainen valmennuskeskustelu) sopimuksen tekemisestä.
-digitaalinen toimitus tapahtuu, joko sähköpostitse, tuotteen ostamisen yhteydessä tai yhteydenottona henkilökohtaista valmennusta varten.

Asiakkaalla ei ole kaupan peruuttamisoikeutta, jos digitaalisen sisällön toimittaminen on sähköisesti aloitettu asiakkaan suostumuksella ennen peruuttamisajan päättymistä ja asiakkaalle on ilmoitettu peruttamisoikeuden puuttumisesta.

Tilausten ja jäsenyyksien lopettaminen voidaan tehdä asiakkaan aloitteestaan milloin vain. Tilaukset ja jäsenyydet ovat kuukausiveloitteisia, eikä käynnissä olevan kuukauden korvausta tai osia siitä palauteta. Maksetut, alkamattomien kuukausien summat palautetaan asiakkaan kanssa sovitulla tavalla.

Asiakkaalla ei ole velvollisuutta maksaa kokonaan tai osittain suoritetusta digitaalista sisältöä koskevasta palvelusta, jos:

  • digitaalisen sisällön toimittaminen on aloitettu peruuttamisaikana ilman asiakkaan ennakkosuostumusta.
  • asiakkaalle ei ole annettu tietoa peruutusoikeuden menettämisestä.
  • asiakas ei ole saanut vahvistusta tehdystä sopimuksesta.

Reklamaatio

Reklamaatiot käsitellään kirjallisesti lähettämällä reklamaatio sähköpostiosoitteeseen: yhteydenotto(at)atk-tavis.eu.

Erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka: Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Kuluttajalla on lisäksi mahdollisuus käyttää myös Euroopan komission ylläpitämää verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia (http://ec.europa.eu/odr). Asiakas voi nostaa sopimuksen velkasuhteesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen ATK-tavista vastaan joko ATK-taviksen kotipaikan käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikkansa. Jollei Asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään ATK-taviksen kotipaikan käräjäoikeudessa.

Yritysasiakkaiden lisäehdot

ATK-tavis ei vastaa tuotteen ja/tai palvelun aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä menetyksestä, vahingosta tai tulon menetyksestä. ATK-taviksen korvausvastuu rajoittuu aina näiden sopimusehtojen sisältöön.

Digitaaliselle medialle tallennettu data ja ohjelmistot ovat loppukäyttäjän vastuulla. Asiakas on vastuussa varmuuskopioiden ylläpitämisestä.

ATK-tavis ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos se kohtaa ylivoimaisen esteen, jota se ei voi kohtuudella voittaa. ATK-tavis ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle ylivoimaisen esteen kohdalla asiakkaalle aiheutuvaa vahinkoa tai kustannuksia, ja on oikeutettu purkamaan sopimuksen.

Jättäessään tilauksen ja/tai tarjouspyynnön asiakas hyväksyy kiistattomasti ATK-taviksen sopimusehdot. Mahdollisia asiakkaan käyttämiä hankintasopimusehtoja ei noudateta niiden ollessa ristiriidassa ATK-taviksen sopimusehtojen kanssa.

ATK-tavis
Juha-Antti Koskinen
Kaijalankatu 2
20780 Kaarina
Y-tunnus: 2942909-7
0 4 0 0 2 7 3 1 4 1