LASKE.A ja LASKE.JOS -funktioiden käyttö excelissä

Videolla opit käyttämään funktioita, jotka laskevat kirjoittujen solujen määrää tai tiettyä ilmenemää (esim. kuinka monta kertaa sana ”kuisti” ilmenee tietyssä taulukossa)

LASKE-funktio laskee lukuja sisältävien solujen määrän ja argumenttiluettelossa olevat luvut. Käytä LASKE-funktiota, jos haluat selvittää lukualueen tai matriisin lukukentän merkintöjen määrän. ELI LASKE-funktio laskee solut joissa on numeerista tietoa. Tämä ei ota laskuun mukaan kirjaimia, tekstejä tai tyhjiä soluja. Tämä on käytännöllinen kun lasket montako solua on saanut numeerisen arvon.

LASKE.JOS-funktiolla, joka on tilastollinen funktio, voit laskea ehdot täyttävien solujen määrän. Voit laskea esimerkiksi, miten monta kertaa tietty kaupunki mainitaan asiakasluettelossa. LASKE.JOS-funktiolla voidaan tehdä valintoja siitä, mitä lasketaan. Funktiossa määritellään ehto mitä vertaillaan ja alue josta määriteltyä ehtoa etsitään. Ehto voi olla teksti ,numero tai numeroalue.

#laske #excel #excelperuskurssi

Vieritä ylös