Eduskuntavaalit tulossa, miten valita oma ehdokas?

-Minun tapani tehdä valinta ja yritys parantaa äänestysprosenttia-

Jokaisen yli 18-vuotiaan velvollisuus on äänestää. Äänestyskynnys nousee, jos oman ehdokkaan valintaan ei ole perusteita. Usealle perusteiden puute johtuu siitä, ettei tiedä mitä hakea ja mihin tähdätä. Alla työkalu helpottamaan valintaa ja tuskaa, LUE ja ÄÄNESTÄ!!

Nykymaailmassa ihmisten mielipiteisiin ja ajatuksiin vaikuttaminen on helpompaa ja tehokkaampaa kuin ikinä. Tämän takia on entistä tärkeämpää tietää miten ja mistä löytää objektiivista tietoa vaaleista, puolueista ja ehdokkaista. Artikkelin videossa tuon esille oman valintamallini, jolla minä valitsen äänestysehdokkaani henkilövaaleissa.

https://youtu.be/WCUhcxkYbC8

Tämä artikkeli ja video on erittäin tärkeitä juuri äänestysiän saavuttaneille, koska tämä on heille ensimmäinen kerta kun henkilövaaleihin joutuu paneutumaan. Sosiaalinen media ja mainokset tarjoavat mielestäni helpon sudenkuopan johon astua, sillä mielestäni oman ehdokkaan valitseminen ei lähde oikean henkilön valinnasta, vaan seuraavasta mallista:

Ensimmäinen valinta, mikä minulle on tärkeää?

MAINOS:
Käyttämäni kilut ja kalut: http://www.atk-tavis.eu/esittely/
Käyttämäni ohjelmat: www.microsoft.msafflnk.net/15GoB 

Aivan ensimmäiseksi sinulla pitää olla oma arvomaailma ja tavoitteet kristallin kirkkaana, koska kaikki seuraavat vaiheet vertaavat tietoja niihin. On muutama tapa määrittää tai hahmottaa itselle tärkeät asiat, esimerkiksi: mitä velvollisuuksia minulla on, missä elämänvaiheessa olen ja/tai mitkä ovat ideologiani. Näistä pitää kyetä määrittämään muutama elämän tavoite ja reunaehto. Tämän jälkeen kykenet vertaamaan omaa elämänkatsomustasi ehdokkaasi lupaamiin arvoihin.

Minulle tällä hetkellä tärkeitä arvoja ovat lapsiperheet, verot ja yrittäjyys. Tämä on johdettavissa elämäntilanteestani, jossa olen kahden pojan isä, käyn vakitöissä, minulla on iso asuntolaina sekä olen tuore yrittäjä. Suurempia ideologisia ajatuksia minulla ei juurikaan ole, olen erittäin ”konkretiauskovainen” ja elämme perheen kanssa tasa-arvoista ja onnellista elämää (living the dream!)

Toinen valinta, mikä on minulle sopiva puolue?

Nyt kun tiedät mitä sinä haluat ja mikä on sinulle tärkeää, on sinun helppo verrata itseäsi puolueisiin. Miksi puolueisiin? Eduskunta perustuu puolueisiin, jotka toimivat kuin joukkueet. Jokaisella on oma tavoite, säännöt, valmentaja ja kapteeni sekä pelaajat. Kansanedustajat ovat puolueen pelaajia ja he pelaavat puolueen määrittämillä säännöillä tavoitteenaan saavuttaa puolueen tavoite. Tämä tarkoittaa siis sitä että kansanedustajalla ei ole suoranaista valtaa, vaan valta on puolueella.

Kuten todettu, seuraava vaihe on verrata itseään puolueisiin. Tämä on varsin helppoa nykyään, koska jokaisella puolueella on omat nettisivut, jossa se kertoo oman tavoitteensa ja faktat josta puolue välittää / rakentuu. Suositan vahvasti selvittämään asiat suoraan puolueelta, koska on mahdollista että median julkaisussa näkyy heidän oma mielipide ja kannanotto kyseiseen puolueeseen. On ERITTÄIN tärkeää, että muodostat oman mielipiteen itse mahdollisimman objektiivisesta tiedosta. Sinulla on myös mahdollista selvittää ja tarkistaa puolueen linjaa kasvotusten, joko ehdokkailta tai vaalikampanjaa pyörittäviltä ihmisiltä.

Eduskunnan toiminta pähkinänkuoressa, tässä

Viimeinen valinta, kuka on minulle sopiva ehdokas?

Nyt kun tiedät omat tavoitteen ja olet löytänyt sopivan puolueen, on tullut aika valita sopiva eduskuntavaaliehdokas. Minulla on kaksi kriteeriä tehdä henkilövalinta, mistä ensimmäisessä selvitetään ehdokkaiden mielipiteet ja tavoitteet. Jos nämä ovat linjassa puolueen tavoitteiden kanssa, eli ovat toteuttamiskelpoisia, pääsee ehdokas seuraavaan vaiheeseen. Seuraavassa vaiheessa arvioin todennäköisyyttä, millä todennäköisyydellä ehdokas tulee valituksi. Arvioin valintatodennäköisyyttä tarkastelemalla ehdokkaan tekemää kampanjointi- ja markkinointityötä, tunnettavuutta sekä mainetta. Annan ääneni ehdokkaalle, joka toimii vahvana osana puoluetta ja jolla on suuri todennäköisyys tulla valituksi.

Mitä väliä on ehdokkaan kokemuksella?

Mielestäni on tärkeää ymmärtää, että kansanedustajan ammatti on kansanedustaja. Tämä tarkoittaa sitä että ensimmäisen kauden kansanedustajat ovat vaalien aikaan työmiehiä, poliiseja, palomiehiä, lääkäreitä, juristeja ja niin edelleen. Valituksi tulemisen jälkeen heidän ammattinsa muuttuu kansanedustajaksi, joka on hyvin todennäköisesti täysin erilainen työtehtävä ja työympäristö kuin mihin he ovat tottuneet(199 kansanedustajakollegaa + valtava määrä eri ministeriöiden virkamiehiä ja kaikki tämä byrokraattisessa matriisiorganisaatiossa). Kuten mihin tahansa uuteen vaativaan tehtävään, ensimmäinen vuosi tai kaksi menee perehtyessä uuteen työhön ja ammattiin. Oletko koskaan miettinyt eduskuntaa työpaikkana ja millaisia vaatimuksia se asettaa kansanedustajalle?

Toivottavasti artikkelista ja videosta on sinulle hyötyä tulevissa vaaleissa ja ehdokkaiden valinnassa.

Päivitys 20.3.2019, Hjallis Harkimo VAHVISTAA kannanottoni omalla videolla

Hjallis harkimo julkaisi tänään videon ”Tää on mun viimeinen päivä eduskunnassa”. Videossa Harkimo kertoo mitä hän on oppinut viimeisen neljän vuoden aikana. Hän vahvistaa MINUN kannanottoni yksittäisen kansanedustajan vaikuttamiskyvyttömyydestä sekä työympäristön ja työnteon vaikeudesta. Eli nyt myös kansanedustajan vahvistamana: kansanedustaja ei päätä asioista, ei edes valiokuntatyöskentelyssä. Päätökset tekee puolueet ja puolueiden ryhmien johtajat. Tästä Harkimon videoon:

#vaalit #äänestäminen #omaehdokas #eduskuntavaalit2019