atk-tavis?

tavoite

Autan yksityisiä henkilöitä ja yrityksiä menestymään YouTubessa ja sitä kautta kehittää ”Suomi-Youtubea” kohti parempaa alustaa meille suomalaisille.

Haluan olla myös muodostamassa verkostoa, jossa YouTubettajat voivat matalalla kynnyksellä keskustella YouTubesta, verkostoitua ja tukea toistensa YouTube-taivalta. Yhdessä.

Kohderyhmäni ovat nuoret aikuiset ja aikuiset sekä kaikenkokoiset yritykset niin kauan kuin oppimis- ja kehittymishalua riittää.

Pyöreä atktavis logo VS tausta

Valmennusote

Arvioin kanavaasi ja kanavasi toimintaa YouTube:n parhaisiin käytäntöihin peilaten, tavoitteena kasvattaa kanavan näkyvyyttä ja tilaajamäärää entisestään. Koen olevani sinun parhaaksesi olemalla objektiivinen, suora ja rehellinen.

YouTubettajana ymmärrän, että kanava ja siihen kohdistuva kritiikki tuntuu joskus henkilökohtaiselta. Henkilökohtaisuuksiin meneminen ei kuulu valmennukseeni, kehittymiseen kannustetaan positiivsella otteella ja kannustamalla sinua tarttumaan mahdollisuuksiin.

Valmennuksessa ei keskitytä pelkästään korjattaviin ja kehitettäviin asioihin, saat myös positiivista palautetta ja kannustusta toimivista asioista!

Sinä olet se voima, joka tekee sinun YouTube-kanavasta menestyvän!

-YouTubettajalta YouTubettajalle

Arvot

Ohjaa yritystoimintaa ja arjen valintoja videotuotannossa..